Sprogbaseret fagundervisning

Sproget i undervisningen spiller en dobbelt rolle. Dels er det gennem sproget, at vi tilegner os det faglige indhold og dels er det med sproget, at vi lærer i faget. Vi lærer at anvende fagets særlige begreber og sproglige konstruktioner for at vise hvad vi kan – og vi bruger fagets kommunikative praksisformer til at lære det med. Et fags sprog er både mål og middel for læringen i faget.

Alle fag på tværs af skoleformer har nogle fælles sproglige træk, men der er også specifikke sproglige træk som kendetegner de enkelte fag og adskiller fagene fra hinanden. Det er derfor den enkelte faglærers opgave at kende til sit fags sprog så undervisningen kan tilrettelægges derefter.

En sprogbaseret fagundervisning indeholder sproglige og faglige mål for elevernes læring og kobler derfor faglig og sproglig progression. Samtidig lægges der vægt på høj grad af interaktion mellem lærer og elever eller mellem elever indbyrdes. En sprogbaseret fagundervisning imødekommer de mål for sproglig udvikling som er en del af alle fag med indførelsen Forenklede Fælles Mål.